Search This Blog

Today Motorcycle
Motorcycle

Tuesday, July 21, 2009

รัฐทุ่ม19ล้านดันมอเตอร์ไซค์ใช้โซฮอล์ 91

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ สนพ.จะเริ่มดำเนินกิจกรรมรณรงค์การใช้แก๊สโซฮอล์อีกระลอกหนึ่ง โดยจะเน้นกลุ่มรถจักรยานยนต์ เนื่องจากพบว่า รถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ในประเทศขณะนี้ จำนวนกว่า 20 ล้านคัน มีสัดส่วน 80-90% ที่ใช้เบนซิน 91 ทั้งๆ ที่เป็นรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ และสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะที่ผ่านมา ภาครัฐยังไม่ได้เน้นรณรงค์และสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มากเท่าที่ควร ดังนั้นในการส่งเสริมแก๊สโซฮอล์รอบใหม่ และ สนพ.ได้รับงบประมาณสนับสนุนปี 2552 วงเงิน 19 ล้านบาท ก็จะเน้นไปที่กิจกรรมสร้างความมั่นใจและรณรงค์ให้กลุ่มรถจักรยานยนต์ใช้แก๊สโซฮอล์เป็นหลัก

ด้านแหล่งข่าวจาก กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า หลังจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ส่งเสริมรถ FFV หรือรถที่ใช้แก๊สโซฮอล์ ที่มีส่วนผสมเอทานอลไม่น้อยกว่า 85% หรือ รถอี 85 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อชดเชยภาระภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV 3% พบว่าปัจจุบันมีค่ายวอลโว่ยื่นเสนอเข้าโครงการแล้ว และจะมีค่ายรถอื่นๆ อยู่ระหว่างพิจารณาเข้าร่วมโครงการนี้อีก

"ตอนนี้นอกจาก วอลโว่ จีเอ็ม และ ฟอร์ดแล้ว ยังมีค่ายรถยนต์นอกกลุ่มยุโรปอีกค่ายหนึ่ง พร้อมจะเข้ามาผลิตและทำตลาดรถ FFV เพิ่มด้วย หลังจากเห็นว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมใช้รถและน้ำมันอี 85" แหล่งข่าว กล่าว

อย่างไรก็ตาม ค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องยื่นเอกสาร 2 ขั้นตอน ขั้นแรกจะต้องยื่นกำลังผลิต และใบรับรองต่างๆ ที่ยืนยันว่าเป็นรถ FFV ตามข้อกำหนด และส่วนที่สองเมื่อเริ่มจำหน่ายให้กับผู้แทนจำหน่ายแล้วให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินชดเชยอีกครั้ง และในวันที่ 22 ก.ค. นี้ นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงการคลัง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และค่ายรถยนต์ เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมรถ FFV รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ด้าน นายปุณณชัย ฟูตระกูล ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากราคาน้ำมันขยับขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ พบว่าปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) สูงขึ้น เฉลี่ย 3,500 ตันต่อวัน จากไตรมาสแรกอยู่ที่ 3,300 ตันต่อวัน ยอดติดตั้งเพิ่มจาก 30-40 คันต่อวัน เป็น 80-90 คันต่อวัน โดยคาดปีนี้จะมีรถติดตั้งเอ็นจีวีประมาณ 3.8 หมื่นคัน จากที่ปีก่อนที่มียอดติดตั้งถึง 7.2 หมื่น คัน รวมขณะนี้มียอดติดตั้งเอ็นจีวีไปแล้ว 1.47 แสนคัน

No comments:

Post a Comment