Search This Blog

Today Motorcycle
Motorcycle

Wednesday, July 22, 2009

การพัฒนาทีมขายเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญ ตลอดมา เห็นได้จากการจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการขายให้กับพนักงานขาย ของผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะทาง บมจ. เอส.พี.ซูซูกิ เชื่อ มั่นว่าพนักงานขายถือเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไปสู่ความสำเร็จสูงสุดใน ด้านการขาย ล่าสุดได้จัดการแข่งขันยอดนักขายซูซูกิประจำปี 2552 (Suzuki Topmost Salesman Contest 2009) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้แทนจำหน่ายที่ส่งน้องๆ พนักงานขายเข้าอบรมมากกว่าทุกๆ ครั้ง จึงต้องจัดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 13-15 กรกฎาคม และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. เอส.พี.ซูซูกิ

ในครั้งนี้ คุณสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน) เป็น ประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมบรรยายหัวข้อ “100 ปี กับซูซูกิ นวัตกรรมที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ถ่ายทอด ประสบการณ์และเทคนิคการสร้างสายสัมพันธ์จัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า” การทำ CSI & CRM เพื่อการขาย แบบมืออาชีพ (Customer Satisfaction Index and Customer Relationship Management) โดยอาจารย์ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์ จากสถาบัน Nine Development and Service ร่วมบรรยายให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จัก และเข้าใจใน ความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง วิธีการวัดค่า และการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า แนวทางการพัฒนา ความพึงพอใจของลูกค้าในเป็นความปลื้มปิติ หลักการสำคัญและขบวนการของ CRM หลังจากที่ผู้เข้าอบรมร่วม อบรมกันมาทั้งวันแล้ว ทีมงานจึงปล่อยให้ผู้เข้าอบรมได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ฟิตร่างกายเตรียมพร้อมเข้าอบรม ในวันต่อไปการอบรมในเช้าวันที่สอง นำเข้าสู่เส้นทางนักขายมืออาชีพ (Way of Life!...Way of Salesman!) โดย อาจารย์ สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ จากสถาบันพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพในเรื่องพัฒนาตนเอง และทีมในส่วน ของการฝึกภาวะของการเป็นผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ทักษะการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และเทค นิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ผู้เข้าร่วมอบรมสนุกสนาน เฮฮากับการอบรมในหัวข้อนี้มาก เพราะนอกจากจะได้ รู้เทคนิคในการพูด การยืน และการเดินมาปรับใช้กับตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าเราสามารถปรับปรุงได้ เราก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น มีความมั่นใจ กล้าที่จะพูดชักชวนให้ลูกค้าสนใจสินค้า ต่างๆ มากขึ้น ส่วนในวันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงกลยุทธ์การกำหนดเงื่อนไนการขายอย่าง ชาญฉลาด โดย คุณธีรพล พิบูลย์ผล ผู้จัดการแผนกขายภาคกลางและตะวันออก บมจ. เอส.พี.ซูซูกิ ร่วมแนะนำ เทคนิคการเป็นสุดยอดนักขายแบบง่ายๆ พร้อมเทคนิคการคำนวณ อาทิ การคำนวณค่างวด จำนวณงวด และ อัตราดอกเบี้ย กลยุทธ์การกำหนดเงื่อนไขการขายโดยใช้การคำนวณ

หลังจากพักรับประทานของว่างเสร็จเรียบร้อย ทีมวิทยากรได้แบ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันออกเป็นกลุ่มๆ โดยนำทฤษฎี หลักการต่างๆ ที่วิทยากรได้บรรยายมาปรับประยุกต์ใช้ในการแข่งขันตามหัวข้อที่ทางทีมงานได้จัด เตรียมไว้ เพื่อให้แต่ละคนแต่ละทีมได้ฝึกใช้ความคิด เรียนรู้วิธีการเขียนแผนงานอย่างสร้างสรรค์และยังได้ฝึก ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมการนำเสนอแผนงานอย่างมีระบบ

ปิดท้ายงาน โดย คุณสถิตย์พงษ์ พรประภา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันยอดนักขาย ซูซูกิประจำปี 2552 และการร่วมถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกเก็บเป็นความทรงจำ ที่ได้ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกัน

ทาง บมจ.เอส.พี.ซูซูกิ มุ่งหวังว่าการจัดอบรมครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานก้าวขึ้นไปสู่ การเป็นหัวหน้าทีมขาย และสามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับการอบรมนำไปใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานประจำวัน ได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แต่ละองค์กรได้วางไว้ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเติม http://www.spsuzuki.com/Community/Thai/News/Detail/News09-0711.asp#


No comments:

Post a Comment