Search This Blog

Today Motorcycle
Motorcycle

Wednesday, September 30, 2009

เปิดรับสมัครแล้ว Yamaha Riders’ Club Touring MotoGP 2009

สัมผัสบรรยากาศ MotoGP 2009 sepang Circuit พร้อมขับขี่ 3 ประเทศ ลุ้นเชียร์ Valentino Rossi ข้างสนามได้ ที่นี่

** สุดฮอต 1 ปี มี 1 หน ร่วมเดินทางไปกับ Yamaha Riders’ Club Touring MotoGP 2009
ขับขี่บิ๊กไบท์คู่ใจ ข้าม 3 ประเทศ ไทย – มาเลเชีย – สิงคโปร์ เป็นระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร 5 คืน 6 วัน พร้อมร่วมเชียร์ชิงแชมป์โลก Valentino Rossi VS Lorenzo ลุ้นติดขอบสนาม Sepang แบบใกล้ชิด 23 – 28 ตุลาคม นี้

สัมผัสบรรยากาศ MotoGP 2009 sepang Circuit พร้อมขับขี่ 3 ประเทศ ลุ้นเชียร์ Valentino Rossi ข้างสนามได้ ที่นี่

** สุดฮอต 1 ปี มี 1 หน ร่วมเดินทางไปกับ Yamaha Riders’ Club Touring MotoGP 2009
ขับขี่บิ๊กไบท์คู่ใจ ข้าม 3 ประเทศ ไทย – มาเลเชีย – สิงคโปร์ เป็นระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร 5 คืน 6 วัน พร้อมร่วมเชียร์ชิงแชมป์โลก Valentino Rossi VS Lorenzo ลุ้นติดขอบสนาม Sepang แบบใกล้ชิด 23 – 28 ตุลาคม นี้

ค่าใช้จ่าย
ผู้ใหญ่ท่านละ 24,000 บาท ( พักรวมกัน 2 ท่าน )
เด็กอายุ 3 – 12 ปีท่านละ 18,000 บาท ( พักรวมกับผู้ใหญ่ไม่เสริมเตียง )
นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์
เครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน 130 ซีซี คันละ 2,500 บาท
เครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน 400 ซีซี คันละ 3,400 บาท
เครื่องยนต์ขนาดเกิน 400 ซีซี คันละ 4,200 บาท
ราคารวมตลอดทั้งทริป สำหรับ ผู้ขับรถจักรยานยนต์ 28,200 บาท (พักรวมกัน 2 ท่าน)
สำหรับ ผู้ซ้อนท้าย 24,000 บาท (พักรวมกัน 2 ท่าน)

ขั้นตอนการชำระเงิน
1.ชำระผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองใหม่บางพลี
ชื่อบัญชี บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด
หมายเลขบัญชี 320-3-00057-2 บัญชีกระแสรายวัน
2. แฟกซ์ใบ Pay in เข้ามาที่ เบอร์ 0-2740-0948 0-2740-0948 (คุณปู) ชำระเงินภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2552

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร สำหรับผู้ขับขี่
1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทางคือ 23 ตุลาคม 2552) ขอPassport ตัวจริง
2. แปลใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษ ที่กรมขนส่ง หรือทำใบขับขี่สากล (ขอสำเนา 2 ชุด) หากไม่มีต้องไปติดต่อยื่นเรื่องขอทำใบแปลใบขับขี่จากขนส่งจังหวัดที่ท่านอยู่
3. สำเนาทะเบียนรถ หน้าแรกของเล่มทะเบียน และหน้ารายการการต่อทะเบียน ขอสำเนา 2 ชุด
4. ทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ที่กรมขนส่ง(ขอตัวจริงที่แปลแล้ว)
5. หากรถที่ใช้ขับขี่เป็นชื่อบุคคล หรือชื่อบริษัท ต้องมีหนังสืออนุมัติจากบุคคล หรือ บริษัท นั้นๆ อนุญาตให้ใช้รถได้ โดยหากเป็นชื่อบุคคล ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ยืม และผู้ยืมแนบมา กรณีเป็นรถชื่อบริษัทมีหนังสืออนุมัติให้ใช้รถ พร้อมด้วยเอกสารจดทะเบียนบริษัท และผู้มีอำนาจในการลงนามให้การอนุมัติเป็นคณะกรรมการของบริษัท
6. หากเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ขอให้เช็คว่า ลูกค้าถือ Passport ประเทศอะไร และถือ
วีซ่าเข้ามาเมืองไทยแบบไหน ระยะเวลาเท่าไหร่ เพราะว่าในการข้ามไปประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร บางประเทศต้องทำวีซ่า และบางประเทศไม่ต้องทำ เช่นประเทศไทยไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร สำคัญมากและต้องใช้เวลาพอสมควรในการยื่นเรื่องขอวีซ่า


เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร สำหรับผู้ไม่ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์
1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทางคือ 23 ตุลาคม 2552) ขอPassport ตัวจริง
2. หากเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ขอให้เช็คว่า ลูกค้าถือ Passport ประเทศอะไร และถือวีซ่าเข้ามาเมืองไทย แบบไหน ระยะเวลาเท่าไหร่ เพราะว่าในการข้ามไปประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร บางประเทศต้องทำวีซ่า และบางประเทศไม่ต้องทำ เช่นประเทศไทยไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร สำคัญมากและต้องใช้เวลาพอสมควรในการยื่นเรื่องขอวีซ่า

เพิ่มเติม http://www.yamaha-motor.co.th/

No comments:

Post a Comment